Statens Molntjänster kan samordnas enligt Statens servicecenter

Swelaser Logo

Statens service center har utkommit med en intressant artikel om statens molntjänst.

http://www.statenssc.se/download/18.20508645162fe25cee35cc7/1526832790422/En%20gemensam%20statlig%20molntj%C3%A4nst%20f%C3%B6r%20myndigheternas%20it-drift%20(2017-02-07).pdf

Två citat från deras rapport är speciellt intressant för Swelaser:

“Växlar och routrar ska vara av minst två olika fabrikat för att skydda molntjänsten mot

fel i hårdvara och fel vid uppgradering av hårdvara, förhindra bruk av leverantörsspeci-

fika protokoll samt försvåra för en antagonist att ta över hela infrastrukturen. I första

hand ska de växlar som används följa OCP:s specifikationer (se avsnittet Datorkapacitet

nedan) och använda öppen källkod.”

——

Swelaser AB förespråkar också att man använder sig av rekommendationerna för nätverksbiten från OCP.

“Det finns också inlåsningar till enskilda leverantörer vilket ger högre kostnader och är

flexibelt, något som påverkar kärnverksamheten negativt. Det kan exempelvis vara

mycket svårt att ta till vara vinster med den tekniska utvecklingen p.g.a. inlåsningen till

vissa leverantörer och deras produktlösningar.”

Swelaser förespråkar “disaggregated network switch” dvs lås inte in er till en tillverkare. Det verkar som även Statens servicecenter kommit fram till samma slutsats. Om någon är intresserad av det så brukar vi kalla det bare metal switching och vi försöker få organisationer att köpa utrustning som listas på OCP.

Comments are closed.